STANDARDS

STANDARDUL DE CALITATE ANGUS ÎN EUROPA

Calitatea este gestionată și monitorizată la fiecare pas din întregul proces si este certificată de Quality Guaranteed by Angus Group, un sistem internațional de calitate Angus recunoscut ca un standard ridicat de obținere a calității cărnii de vită. Acest lucru garantează faptul că clienții noștri primesc carne de vită Angus de calitate superioară, cu o mai mare frăgezime, textură îmbunătățită și gust unic.

Procesul de producție este urmărit pas cu pas de la fermă la abator, tranșare și ambalare, astfel inginerii de calitate ai Angus Group Quality Guaranteed monitorizează întregul proces și clasificarea carcaselor, asigurând astfel identitatea și calitatea produsului, în conformitate cu standardele internaționale recunoscute de către consumatorii cunoscători de carne de vită de calitate. Sigiliul de certificare atestă întregul proces.

Pentru o creștere sănătoasă și un sistem complet 100% pur și natural al bovinelor din rasa Angus este obligatoriu să nu se administreze hormoni de creștere, antibiotice sau organisme modificate genetic, “așa cum a intenționat natura”. Secretul de a furniza în mod constant carne de vită cu gust deosebit revine fermei noastre partenere, care se mândrește cu un pășunat natural, ceea ce face diferența pentru un viitor durabil și sănătos nu doar pentru România, ci și pentru întreaga Europă.

Scopul certificării Angus Group Quality Guaranteed este de a oferi încredere consumatorilor asigurând în mod constant o carne de vită de marcă, bine marmorată, fragedă și cu un gust superior. Sistemul de certificare Angus Group Quality Guaranteed oferă: trasabilitate de la fermă la farfurie, autentificarea genetică a bovinelor Angus și o promisiune de administrare a mediului durabilă.

Savurarea cărnii de vită de calitate depinde de frăgezimea, suculența și aroma acesteia. Aceste trei atribute pot fi îmbunătățite prin practicile de producție la nivelul fermei, precum și de modul în care este procesată carnea. Angus Group Quality Guaranteed asigură respectarea calității, la fiecare pas din producție. De asemenea, procesarea cărnii este foarte riguros controlată și testată pentru a asigura consumatorilor siguranță și calitate.

CALITATE ÎN TOATE ETAPELE PRODUCȚIEI

Carnea de Angus din Transilvania merită încrederea dvs. Tot sistemul de producție – de la iarbă la carnea din farfurie – este un proces controlat și urmărit. Totul începe cu o genetică de top, urmând apoi o reproducție corespunzătoare, managementul fermei, furajare naturală, abatorizare la cele mai înalte standarde, tranșare și procesare specializată. Acest sistem complet garantează o carne cu un grad de marmorare ridicat, frăgezime și gust unic, care se distinge fără excepție la orice degustare de toate celelalte rase de vită din lume.

Managementul elvețian al calității cărnii de vită asigură că bovinele sunt ținute conform normelor de protecție a mediului și de protecție a animalelor. Bovinele de la care provine carnea de vită sunt tratate respectând aceste reguli de management și se bazează pe tradiție și cunoștiințe internaționale în creșterea și ameliorarea acestei rase.

 

O selecție corespunzătoare a animalelor vii pentru abatorizare și o clasificare neutră a carcaselor creează transparență în asigurarea calității cărnii dar și o recunoaștere a poziției pe piața de profil. Această activitate este realizată de o agenție din cadrul Ministerului Agriculturii și anume de Comisia de Clasificare a Carcaselor. Rezultatul acestei clasificării neutre servește drept o evaluare generală asupra dezvoltării pieții cărnii de vită.

 

Trasabilitatea cărnii de vită Premium Angus oferă încredere consumatorului, aceasta poate fi urmărită pas cu pas de la fermă la abatorizare și până la comercializare. Identificarea completă și precisă a tuturor documentelor despre bovine, respectiv carne pot face acest lucru posibil. În tot procesul producției de carne de vită Angus, de la creștere la comercializare există programe speciale de gestiune și administrare a bovinelor respectiv a cărnii.

Obținerea de produse, care sunt realizate sub marca de garanție Quality Guaranteed by Angus Group sunt controlate în mod sistematic. Un sistem complet de management al calității garantează că sunt respectate normele privind originea și producția. Sistemul de control acoperă întregul lanț de producție, asigurând astfel trasabilitatea produselor.

 

Puțin mai mult de două treimi din întregul teren arabil al României, sunt spații verzi care sunt folosite pentru creșterea bovinelor. Acestea sunt adesea abrupte sau la altitudini prea mari pentru a fi folosite pentru alte producții agricole, însă bovinele Angus pot valorifica aceste pășuni ca hrană pentru obținerea unui aliment de înaltă calitate. Astfel se transformă resursele naturale în alimente valoroase asigurând o biodiversitate sănătoasă.

Datorită cantităților mari de precipitații din România se poate renunța la irigarea artificială în mare măsură pentru pajiști și pășuni. În timp ce agricultura consumă în jur de 70% din întreaga cantitate de apă proaspătă la nivel mondial, România este țara cu unul din cele mai scăzute nivele de consum.

Furajul principal al bovinelor Angus sunt iarba și fânul – doar în faza de finisare se adaugă un aport de siloz și cereale. Furajele noastre nu conțin concentrate, soia, alte organisme modificate genetic sau făină de oase. Furajul este produs în mod natural după criteriile agriculturii ecologice. Hormonii și antibioticele sunt interzise. Nu există importuri pentru furajul bovinelor.

Carnea din Transilvania merită încrederea dvs. Produsele pot fi urmărite pe întregul lanț al producției până la fermă, România este considerată ca fiind în mare parte liberă de boli, iar legile stricte asigură o producție de carne în condiții de siguranță.